Психологический портрет: Anička

Выключи посторонний шум и полетели

Мы познакомились на концерте Václava Neckáře и разговорились о фотографии, о принятии себя и о жизненных ценностях. Рассуждали о разнице постановочных и эмоциональных кадров, о ее опыте фотомодели.

Через месяц Anička заказала мне съемку своей беременной дочки и я поехала в Mariánské Lázně. Мы продолжили разговор о том, что ей тоже нравятся живые и искренние снимки, пойманные моменты в движении.

В это время, я искала Героиню, чтобы попробовать авторские съемки психологического портрета «Фотогения женщины» на чешском языке.

Мне нужна была Героиня, которая готова выпустить себя на свободу и встретиться с собой настоящей, разной и многогранной, с искренними эмоциями «от запада на восток и от южного полюса до северного».

«Фотогения женщины» — это не просто авторская съемка, это жизненная философия: принятие себя такой, какая ты есть. Ее суть — видение красоты глазами близости. В ней я фотограф-документалист и ловлю мгновения, во время честного разговора Героини с самой собой. В это время нет оценок и убеждений ни у нее, ни у меня.

Историю о себе рассказывает сама Героиня, при помощи искренних эмоций, движения рук и свободного полета прядей волос, закрытых глаз или взгляда, устремленного в камеру, но смотрящего внутрь себя.

Я рассказала Aničke об этой съемке, чем она отличается от постановочных фотосессий, показала примеры и предложила стать моей Героиней. Она согласилась и приехала ко мне в Карловы Вары.

Когда у женщины есть опыт позирования, она как актриса, умеет передавать нужные эмоции, позы и движения. Она великолепно играет. В этом случае, на съемке психологического портрета, я работаю над тем, чтобы моя Героиня забыла про опыт позирования и выученные роли — чтобы она стала собой. Это требует больше времени, чем если бы у нее не было этого опыта, но это стоит того.

У нас получилось, на чешском языке, снять умение постановочных ролей и рассказать искреннюю историю о необыкновенной женщине, которая знает о себе почти все.

Я еще раз убедилась в том, что красота глазами близости понятна на любом языке. Она основана на доверии и сближении. Она свободна и не знает границ.

Ты можешь услышать взмах ее сильных крыльев с нежными перьями, когда выключишь посторонний шум из оценок и убеждений о разности языков, менталитетов, моды, стандартов, культур и т.д.

Выключаем шум и взлетаем?

P.S. Спасибо Anička, за искренность, близость и вдохновение❤️
——————

Vypni okolní šum a letíme

Seznámily jsme se na koncertě Václava Neckáře a povídaly jsme si o fotografii, o tom, jak přijímáme sami sebe i o životních hodnotách. Mluvily jsme o rozdílu takzvané aranžované fotografie a emocionálních záběrů, o jejích zkušenostech fotomodelky.

O měsíc později si u mě Anička objednala snímky své těhotné dcery a odjela do Mariánských Lázní. Pokračovaly jsme v rozhovoru o tom, že také ona má ráda živé a upřímné obrázky, zachycující okamžiky v pohybu.

V té době jsem hledala Hrdinku svých fotopříběhů, abych zkusila autorské focení psychologického portrétu «Fotogenie ženy» v češtině.

Potřebovala jsem Hrdinku, která by byla připravena se osvobodit a setkat se sama se sebou, skutečnou, s mnoha výrazy a s upřímnými emocemi «od západu na východ a od jižního pólu na severní».

«Fotogenie ženy» — to není pouze autorské focení, to je životní filosofie: přijímání sebe sama takovou, jaká je. Jeho podstatou je vize krásy očima sbliženého člověka. V něm jsem fotograf-dokumentarista a chytám momenty, během upřímného rozhovoru Hrdinky sama se sebou. V té době nejsou zapotřebí žádná hodnocení a kritéria ani u ní, ani u mě.

Příběh o sobě vypráví sama Hrdinka, s pomocí upřímných emocí, pohybu rukou a provívání vlasů větrem, zavřených očí, nebo pohledu sice upřeného na kameru, ale dívajícího se dovnitř sebe sama.

Hovořily jsme s Aničkou o tomto focení, zejména čím se odlišuje psychologický portrét od aranžovaného focení. Ukázala jsem jí příklady a nabídla, aby se stala mou Hrdinkou. Souhlasila a přijela ke mně do Karlových Varů.

Když má žena zkušenost s pózováním, tak obdobně, jako herečka ví, jak přenášet správné emoce, držet tělo a pohybovat se. Hraje skvěle. V tomto případě, při focení psychologického portrétu, pracuji na tom, aby má Hrdinka zapomněla na zkušenost s vystupováním a na naučené role — aby se stala sama sebou. Vyžaduje to více času, než kdyby tuto zkušenost neměla, ale stojí to za to.

Podařilo se nám v češtině odstranit rutinu výpravných rolí a vyprávět upřímný příběh o mimořádné ženě, která o sobě ví téměř všechno.

Znovu jsem se přesvědčila o tom, že krása viděná očima blizkého člověka je srozumitelná v každém jazyce. Je založena na důvěře a sbližování. Je svobodná a nezná hranice.

Můžeš slyšet mávnutí jejich silných křídel s jemným peřím, když vypneš okolní šum z hodnocení a přesvědčování o rozdílu jazyků, mentalit, módy, standardů, kultur atd.

Vypneme šum a vzlétneme?

P.S. Děkuji Aničko za upřímnost, důvěru a inspiraci❤️

View Bigger
marikalinkina-photo.com
View Bigger
marikalinkina-photo.com
View Bigger
marikalinkina-photo.com
View Bigger
marikalinkina-photo.com
View Bigger
marikalinkina-photo.com
View Bigger
marikalinkina-photo.com
View Bigger
marikalinkina-photo.com
View Bigger
marikalinkina-photo.com
View Bigger
marikalinkina-photo.com
View Bigger
marikalinkina-photo.com
View Bigger
marikalinkina-photo.com
View Bigger
marikalinkina-photo.com
View Bigger
marikalinkina-photo.com
View Bigger
marikalinkina-photo.com
View Bigger
marikalinkina-photo.com
View Bigger
marikalinkina-photo.com
View Bigger
marikalinkina-photo.com
View Bigger
marikalinkina-photo.com
View Bigger
marikalinkina-photo.com
View Bigger
marikalinkina-photo.com
View Bigger
marikalinkina-photo.com
View Bigger
marikalinkina-photo.com
View Bigger
marikalinkina-photo.com
View Bigger
marikalinkina-photo.com
View Bigger
marikalinkina-photo.com
View Bigger
marikalinkina-photo.com
View Bigger
marikalinkina-photo.com
View Bigger
marikalinkina-photo.com
View Bigger
marikalinkina-photo.com
View Bigger
marikalinkina-photo.com
Story Details Details Thumbnails Thumbnails Like

Share it on your social network:

Or you can just copy and share this url
Related Posts