Самореализация: коуч и бизнес-тренер Динара Богданова

Какими должны быть фотографии коуча и бизнес-тренера?

Динара, приехала в Марианские Лазне в отпуск, вместе со своим мужем, уже не в первый раз. Она решила сделать фотосессию, как рассказ о ее работе бизнес-тренера и коуча.

Я предложила добавить и серию с ее мужем. Об этом я расскажу в следующем посте. А сегодня о Динаре.

Основная специализация Динары — повышение личной эффективности и улучшение коммуникативных навыков, переговоры и продажи.

Коуч и бизнес-тренер относятся к помогающим профессиям, в которых главное место занимает личность профессионала. На личность идут клиенты, потому что мировоззрение, ценности и опыт им откликаются. У клиентов должно появиться доверие, тогда они осознанно последуют за ним, чтобы достигнуть своих результатов. Они говорят: «Он мне нравится, мы на одной волне! У него получилось, значит и у меня получится!»

Как рассказать о своей личности в фотографиях, чтобы вызвать доверие?

Идеальные картинки в идеальных интерьерах уходят в прошлое. В мире растущей конкуренции, сегодня, ценится искренность и жизненные истории в текстах, видео и на снимках. О чем говоришь или пишешь, то и транслируешь. Именно такие фото передают особенности личности и вызывают доверие.

Если мы говорим о фотоконтенте для соцсетей, то важный момент — фотографии должны быть сделаны не только на телефон, но и у профессионального фотографа. Регулярная съемка у фотографа подчеркивает то, что вы достигли уровня, когда можете позволить оплачивать услуги нужных вам специалистов.

Как проходила наша съемка?

Первая остановка была в апартаментах Plesia. Идея возникла в связи с тем, что для продвижения необходимо разнообразие локаций.

Apart House Plesia включает несколько эксклюзивных квартир для гостей города, которые сделаны по индивидуальному дизайну владелицы — Ludmila Hnátová. Я попросила Людмилу о возможности сделать серию снимках у нее. В этот день был свободен только один апартамент, в котором стены обклеены тканью.

Для съемки мы использовали старинное кресло и зеркало, а также стол из диковинного дерева с макетом автомобиля и цветы, которые были заботливо приготовлены хозяйкой.

Потом мы пошли на колоннаду и вернулись в отель, где продолжили съемку нужных сюжетов.

Главная задача профессиональной фотосессии для соцсетей — раскрыть личность специалиста так, чтобы снимки усиливали тексты и продавали его услуги. Важно так же разнообразие кадров с искренними эмоциями, сюжетами, нарядами, аксессуарами и локациями.

С Динарой было легко работать, потому что мы на одной волне. В свое время я сотрудничала с бизнес-тренерами и мне интересно было узнать как работает Динара, какие технологии использует и какие результаты достигают ее клиенты.

Я задавала вопросы как рекрутер и оказалось, что у нее большой опыт успешных продаж в сложной сфере — страхование жизни. Динара тренер-практик, а это означает, что она учит тому, чего достигла сама — именно к такому бизнес-тренеру и коучу я бы пошла🤗

———

Jaké mají být fotografie kouče a byznys-trenéra?

Dinara přijela do Mariánských Lázní na dovolenou se svým manželem a nebylo to poprvé. Rozhodla se pro fotografování, aby tak představila příběh o své práci byznys-trenéra a kouče.

Navrhla jsem přidat i sérii snímků s jejím manželem. O tom budu vyprávět v následujícím příspěvku. A dnes o Dinaře.

Hlavní specializací Dinary je zvýšení osobní efektivity a zlepšení komunikačních dovedností, vyjednávání a prodeje.

Kouč a byznys trenér patří mezi odborné nápomocné profese, ve kterých hlavní místo zaujímá osobnost odborníka. K takové osobnosti přichází zákazníci, protože reagují na světonázor, hodnoty a zkušenosti. Klienti musí mít důvěru, pak ho vědomě následují, aby dosáhli svých výsledků. Říkají o něm: „Líbí se mi, jsme na stejné vlně! Měl úspěch, to znamená, že budu mít úspěch i já!»

Jak vyprávět o své osobnosti ve fotografiích tak, abychom vzbudili důvěru?

Perfektní obrázky v dokonalých interiérech jsou minulostí. Ve světě rostoucí konkurence se dnes oceňuje upřímnost a životní příběhy v textech, videích a na snímcích. O čem hovoříš nebo píšeš, to také přenášíš. Právě takové fotografie vyjadřují rysy osobnosti a vzbuzují důvěru.

Pokud hovoříme o obsahu fotografie pro sociální sítě, pak je to důležitý okamžik — fotografie by se měly pořizovat nejen telefonem, ale také u profesionálního fotografa. Občasné focení u fotografa zdůrazňuje skutečnost, že jste dosáhli úrovně, kdy si můžete dovolit platit za služby specialistů, které potřebujete.

Jak proběhlo naše fotografování?

Pro takové focení je vchodné zvolit různorodé prostředí. První zastávka byla v apartmánech Plesia.

Apart House Plesia zahrnuje několik atraktivních apartmanů pro návštěvníky města, které jsou individuálně navrženy majitelkou, Ludmilou Hnátovou. Poprosila jsem Ludmilu o možnost provést sérii snímků u ní. V ten den byl volný pouze jeden apartmán, ve kterém jsou stěny pokryty textilií.

Pro fotografování jsme použily starožitné křeslo, zrcadlo a také stůl ze exotického dřeva s modelem automobilu. A květiny, které pečlivě připravila hostitelka.

Pak jsme šly na kolonádu a vrátily se do hotelu, kde jsme pokračovaly ve fotografování potřebných témat.

Hlavním úkolem profesionálniho focení pro sociální sítě je propagace svých služeb. Je vhodné využít rozmanitosti záběrů s nelíčenými emocemi, s různými náměty, oblečením, doplňky a místy.

S Dinarou bylo snadné pracovat, protože jsme na stejné vlně. Hovořily jsme o rodině a práci, o dosažených výsledcích a nových plánech. Podívejte se na to, co se nám povedlo 🤗

View Bigger
marikalinkina-photo.com
View Bigger
marikalinkina-photo.com
View Bigger
marikalinkina-photo.com
View Bigger
marikalinkina-photo.com
View Bigger
marikalinkina-photo.com
View Bigger
marikalinkina-photo.com
View Bigger
marikalinkina-photo.com
View Bigger
marikalinkina-photo.com
View Bigger
marikalinkina-photo.com
View Bigger
marikalinkina-photo.com
View Bigger
marikalinkina-photo.com
View Bigger
marikalinkina-photo.com
View Bigger
marikalinkina-photo.com
View Bigger
marikalinkina-photo.com
View Bigger
marikalinkina-photo.com
Story Details Details Like

Share it on your social network:

Or you can just copy and share this url
Related Posts